แนะนำเครื่องมือ
ประกาศ และ กิจกรรม

Merry Christmas and Happy New Year 2017

งานสัมมนาเรื่อง Seminar on Radiofrequency electromagnetic fields : Safety standards, regulatory and RF field measurement.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
เรื่อง Seminar on Radiofrequency electromagnetic fields : Safety standards, regulatory and RF field measurement.

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-14.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

จัดโดย บริษัทอินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ในงานจะพูดถึงเรื่องการใช้งานเครื่องตรวจวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อประเมินอันตรายจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งในชุมชน และ สถานประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การผลิตกระแสไฟฟ้าและสายส่ง รวมถึงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องเชื่อม อุปกรณ์การแพทย์ และงานทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุภา ชูดวง 086-405-0869 (งานสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โปรโมชั่นพิเศษ
-


Company Profile | Facebook Page

ติดต่อสอบถามที่ 02-1165860 หรือ แผนที่

© 2015 Innovative Instrument Co., Ltd. All Rights Reserved.